Новости

08.08.2019 15:07

В рамках проекта написания Обзорного доклада о состоянии религиозной сферы в РК при поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и МИОР РК СРЦ проводит фокус-групповые интервью с представителями государственных, правохранительных органов в пяти регионах РК, а также с руководителями местных религиозных объединений Шымкента, Нур-Султана, Кокшетау, Туркестана и Алматы. 

25.07.2019 00:00

24 июля т.г. Исполнительный директор СРЦ Айдосов С.Б. встретился в Нур-Султане с вице-министром МИОР РК Маратом Азильхановым, председателем Комитета по делам религий МИОР РК Е.Нукежановым и др. экспертами для обсуждения актуальных вопросов подготовки СРЦ Национального доклада по состоянию религиозной сферы в РК, текущей ситуации по соблюдению прав и свобод в религиозной сфере. 

05.07.2019 00:00

Исследовательская группа СРЦ в рамках подготовки обзорного доклада по состоянию религиозной сферы в РК при поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и МИОР РК встретилась с врио руководителя Управления по делам религий Туркестанской области Раушан Жунисовой, директором Центра по изучению религий при Управлении Медетом Халыковым, полевыми сотрудниками Центра. Стороны обсудили текущую религиозную ситуацию в регионе, проблемные стороны развития религиозных конфессий, пути и методы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Стороны отметили важность сотрудничества государственных и неправительстенных исследовательских организаций в освещении религиозной ситуации для объективной оценки современных тенденций.  

Жаңалықтар

08.08.2019 15:07

В рамках проекта написания Обзорного доклада о состоянии религиозной сферы в РК при поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и МИОР РК СРЦ проводит фокус-групповые интервью с представителями государственных, правохранительных органов в пяти регионах РК, а также с руководителями местных религиозных объединений Шымкента, Нур-Султана, Кокшетау, Туркестана и Алматы. 

25.07.2019 00:00

24 июля т.г. Исполнительный директор СРЦ Айдосов С.Б. встретился в Нур-Султане с вице-министром МИОР РК Маратом Азильхановым, председателем Комитета по делам религий МИОР РК Е.Нукежановым и др. экспертами для обсуждения актуальных вопросов подготовки СРЦ Национального доклада по состоянию религиозной сферы в РК, текущей ситуации по соблюдению прав и свобод в религиозной сфере. 

05.07.2019 00:00

Исследовательская группа СРЦ в рамках подготовки обзорного доклада по состоянию религиозной сферы в РК при поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и МИОР РК встретилась с врио руководителя Управления по делам религий Туркестанской области Раушан Жунисовой, директором Центра по изучению религий при Управлении Медетом Халыковым, полевыми сотрудниками Центра. Стороны обсудили текущую религиозную ситуацию в регионе, проблемные стороны развития религиозных конфессий, пути и методы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Стороны отметили важность сотрудничества государственных и неправительстенных исследовательских организаций в освещении религиозной ситуации для объективной оценки современных тенденций.  

08.05.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама » атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізуде.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Осы мәселелер төңірегінде, қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға дамуы болжамы туралы ұсыныстар дайындалады. Қорытынды есеп Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынылады.
Егемендікті алған жылдардың басында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев жас мемлекеттің саяси даму формуласының тірегі ретінде «әртүрлілік арқылы бірлікке», ерікті теңдік пен достыққа, өзара диалогқа және мықты келісімге бағытталған бүкіл қазақстандықтардың ұлттық-рухани бірлігін қабылдады.
Өз гүлденуінің алтын кілті ретінде әр түрлі этникалық топтар мен діни сенімдердің арасындағы бейбітшілік, диалог, үйлесім пен достықты таңдай білген қазақстан жұрты Көшбасышысымен бірге ең басты нәрсеге қол жеткізді – болашақ ұлттың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін нығайту үшін бірікті.
Тұтастай алғанда, Қазақстанның дін және діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі мәні тәуелсіздік таңы кезінде Елбасы жариялаған конфессияаралық және ұлтаралық келісімді насихаттау және нығайту саясаты бүгінгі күнге дейін маңыздылығын жойған жоқ.
Ширек ғасырдан астам уақыттан бері мемлекеттік-конфессиялық қарым-қатынастар мен діни сенім бостандығы саласындағы теңдестірілген саясат мемлекеттің іс-әрекеттерінің нақты және мүлтіксіз стратегиясының басты нәтижесі болды.
Дін саласындағы, оның ішінде діни бостандық бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары: «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытында», Қазақстан Республикасы Президентінің «100 нақты қадам: Баршаға бірдей қазіргі заманғы мемлекет» «Институционалдық трансформация, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» бесінші басымдығында, Мемлекет басшысының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халыққа Жолдауында, Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің 2017-2020 жылдарға арналған дін саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасын және Конституцияның 39-бабының 2-тармағын іске асыру туралы Мемлекет басшысының нұсқауларында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді іске асыру арқылы анық және нақты түрде қалыптасады.
Орта мерзiмге арналған мемлекеттiк саясат тұжырымдамасының мақсаттарына жүйелi және дәйектi қол жеткiзу алгоритмi Қазақстан Республикасының Үкiметi 2017 жылғы 19 қыркүйектегi № 580 Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен 2017-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Дiн саласындағы мемлекеттiк саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында нақты айқындалады.
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дін саласындағы мемлекеттік саясатының тұжырымдамасы және осы Тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары қазіргі уақытта қоғамдағы конфессияаралық және ұлтаралық келісімнің одан әрі нығаюы үшін сындарлы жағдайларды қамтамасыз етудің көп деңгейлі жүйесіндегі негізгі бағдарлама құжаттары болып табылады, республикадағы сенушілердің мүдделерін үйлестіреді.
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дін саласындағы мемлекеттік саясатының тұжырымдамасы және осы Тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары қазіргі уақытта негізгі бағдарлама құжаттары болып табылады. Тұжырымдамаға сәйкес, зайырлы мемлекет діни бостандық үшін жағдай жасайды, ішкі істерге және діни бірлестіктердің канондық мәселелеріне араласпайды.
Қазақстанның дін саласындағы мемлекеттік саясатты ынталандыру бойынша жүйелі және дәйекті іс-қимылдар әлемдегі жаһандану әлемінің қауіп-қатерлерін есепке ала отырып, осы саясаттың негізі ретінде дінаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделін қалыптастыруға мүмкіндік берді.

07.05.2019 00:00

Одним из важнейших факторов достижения успеха Республики Казахстан является наличие долгосрочной стратегии духовной модернизации общества, выверенных целей по регулированию религиозной сферы и целенаправленной политики по их достижению.
Светское устройство государства - важное историческое достижение народа Казахстана.
Казахстан, обладая уникальными историко-культурными условиями, самобытностью общественного развития и спецификой религиозной сферы, реализует собственную модель государственно-конфессиональных отношений.
Конституционная норма о светском характере государства является основополагающей характеристикой государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан.
Свобода совести - это необходимое и неотъемлемое условие развития демократического общества, один из основных элементов системы прав и свобод человека.
Свобода вероисповедания как одно из фундаментальных прав человека имеет особое значение для нашего государства, которое всегда отличают глубокие религиозные традиции и поиск духовного смысла бытия.
Идеал свободы вероисповедания получил чрезвычайно широкое признание во всем мире и сегодня утверждается не только всеми важнейшими международными документами - декларациями и пактами по правам человека, но и подавляющим большинством конституций стран мира.
Проблема свободы вероисповедания тесно взаимосвязана с политическими, правовыми и нравственными процессами, происходящими в конкретном обществе.
Республика Казахстан – светское, демократическое государство, в котором каждому гарантирована свобода совести и приверженцы всех конфессий равны перед законом. На пути к этому страна прошла ряд этапов.
Вторая половина XX и начало XXI веков ознаменовались значительной диверсификацией религиозности, происходящей в контексте процессов миграции, модернизации и глобализации. На смену идее секуляризации, вытеснения религии из повседневности, её исчезновения, приходит осознание изменения ее роли и места в социальных процессах и явлениях в связи с процессом ревитализации (возрождение).
Общей предпосылкой данного процесса выступили общественно-политические изменения, которые оказали влияние на многие стороны жизнедеятельности общества, формируя адаптированное религиозное самосознание, трансформацию мировоззрений, выразившихся в изменении форм религиозности.
В этот период стали активно возрождаться духовные традиции, строиться мечети, храмы и другие культовые сооружения. Постепенно, но динамично возросло число верующих.
Поиск новых подходов во взаимоотношениях государства и религиозных объединений привел к разработке соответствующей законодательной базы, внесению дополнений и изменений в конституционно-правовые основы в области прав человека и гражданина.
Одним из первых законодательных актов после обретения Казахстаном своей государственной независимости стал Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятый в 1992 году и обозначивший базовые принципы конфессиональной политики молодой страны.
Закон создал равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций, предоставил им широкие возможности для деятельности, что способствовало значительному росту количества религиозных объединений в Казахстане.
Главным достижением данного Закона стало то, что он обеспечил законодательные основы, приведшие к отсутствию межконфессиональных конфликтов в полиэтничном и поликонфессиональном Казахстане, а также сформировал на международной арене положительный имидж страны как инициатора диалоговых площадок регионального, континентального и мирового уровня.
Закон гарантировал право на свободу вероисповедания (статья 1), равенство граждан Республики Казахстан независимо от их отношения к религии (статья 3), запрет на организацию политических партий религиозного характера и другие.

09.04.2019 00:00

Қазіргі кезде  Әлеуметтану қорлар орталығы  мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және  «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ  бірлесе отырып  «Қазақстан Республикасындағы  діни мәселелелерінің  қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама»  атты кешенді әлеуметтік  зерттеулер жүргізуде.

Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни  жағдайларға сараптама беру, діннің  деңгейін  анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты  және  әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының  қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен  діниаралық  келісім бойынша  проблемалық  аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары  қарастырылады деп күтілуде. Осы мәселелер төңірегінде, қызығушылық білдірген   мемлекеттік органдарға  елдегі діни мәселелердің    алдағы жылдарға  дамуы  болжамы  туралы   ұсыныстар  дайындалады. Қорытынды  есеп   Қазақстан Республикасының  Үкіметіне  ұсынылады.

Барлығы: 25