Новости

17.10.2019 00:00

"Жусан" гуманитарлық операциясы туралы

Ағымдағы жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасы Сириядағы жауынгерлік әрекеттерінен еліміздің азаматтарын қайтаруға бағытталған "Жусан" гуманитарлық операциясының төрт фазасын өткізді.

Арнайы операцияның бірінші фазасының нәтижесінде (а.ж. қаңтар айының 5-6 жұлдызы) Қазақстанға ҚР-ның 47 азаматы, оның ішінде 30 бала қайтарылды.

"Жусан-2" (а. ж. мамаыр айының 7-9 жұлдызы) қорытындысы бойынша 156 баланы қосқанда 231 адам Отанына оралды.

"Жусан-3" (а.ж. мамаыр айының 28-31 жұлдызы) барысында ҚР-ға 67 әйел және 171 бала қайтарылды.

Ағымдағы жылдың 24 маусымында "Жусан-4" операциясы сәтті аяқталды, оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының 71 азаматы, оның ішінде 3 ер адам, 19 әйел және 49 бала эвакуацияланды.

Ағымдағы жылдың басынан барлығы 595 қазақстандық, оның ішінде 33 ер адам, 156 әйел адам және 406 бала қайтарылды.

Дерадикализация мәселелеріне ерекше назар аудара отырып, келген әйелдер мен балалардың бейімделуі мен қайта әлеуметтенуінің ұзақ және күрделі кезеңі басталды.


Қазақстандағы терроризм мен экстремизмге қарсы күрес


Терроризмге қарсы іс-қимыл елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы Халықаралық терроризмге қарсы коалицияның құрылуын қолдады және қызметіне белсенді қатысады.


2018 жылғы 28 қырүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 73-ші сессиясының жалпы саяси пікірталас алаңында лаңкестіктен азат бейбітшілікке қол жеткізу бойынша Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің бастамасын іске асыру шеңберінде – Елбасы Н.Ә. Назабаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясында (29.09.2015ж.) және Мемлекет басшысының БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне саяси үндеуінің төртінші басымдығы (01.01.2017ж.) "Қауіпсіз, әділ және гүлденген бейбітшілікті құру үшін жаһандық әріптестікті нығайтудың Қазақстанның тұжырымдамалық көрінісі" тақырыбына арналған БҰҰ қамқорлығымен мемлекеттердің жаһандық террорға қарсы коалициясын (желісін) құру бойынша тәртіп кодексіне қол қойылды.
Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның терроризмге қарсы күрес жөніндегі барлық 19 әмбебап құқықтық құралын ратификациялады.
Қазақстан Республикасының аумағында қызметіне тыйым салынған террористік және экстремистік ұйымдардың ұлттық тізіміне 21 шетелдік құрылым енгізілген.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ), Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ), Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК), сондай-ақ БҰҰ, НАТО, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) террорға қарсы басқармасы, ядролық терроризм актілерімен күрес жөніндегі жаһандық бастама (ЯТАКЖБ) шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты дамытуға үлкен мән беріледі.

Қазақстанда БҰҰ қамқорлығымен Орталық Азияда лаңкестікке қарсы жаһандық стратегия жүзеге асырылуда. Қазақстан бірінші болып БҰҰ-ның террорға қарсы орталығының қорына жобаның үшінші фазасына ерікті жарна ретінде үлес қосты.

10.10.2019 00:00

О гуманитарной операции «Жусан».

С начала текущего года Республикой Казахстан проведены четыре фазы гуманитарной операции «Жусан», нацеленные на возвращение граждан нашей страны из зон боевых действий в Сирии.
Так, в результате первой фазы спецоперации (5-6 января т.г.), в Казахстан были возвращены 47 граждан РК, в том числе 30 детей.
По итогам «Жусан-2» (7-9 мая т.г.) на Родину вернулись 231 чел., включая 156 детей.
В ходе «Жусан-3» (28-31 мая т.г.) в РК были возвращены 67 женщин и 171 ребенок.
24 июня т.г успешно завершилась операция «Жусан-4», по итогам которой осуществлена эвакуация 71 гражданина РК, в т.ч. 3 мужчин, 19 женщин и 49 детей.
Всего с начала т.г. было вывезено 595 казахстанца, в т.ч. 33 мужчин, 156 женщин и 406 детей.
Наступил долгий и непростой период адаптации и ресоциализации прибывших женщин и детей, с особым вниманием на вопросы их дерадикализации.

Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны. Казахстан поддержал создание и принимает активное участие в деятельности Международной контртеррористической коалиции.
В рамках реализации инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева по учреждению глобальной контртеррористической коалиции (сети) государств под эгидой ООН, озвученной им на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (29.09.2015г.) и четвертого приоритета Политического обращения Главы государства к Совету Безопасности ООН (01.01.2017г.) на тему: «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» 28 сентября 2018 г. на полях общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.
Казахстан ратифицировал все 19 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом.
В национальный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан, включена 21 зарубежная структура.
Большое значение придается развитию регионального сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также международного сотрудничества в рамках Контртеррористического управления ООН, НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ).
В Казахстане под эгидой ООН реализуется Глобальная контртеррористическая стратегия в Центральной Азии. Казахстан первым внес вклад в фонд Контртеррористического центра ООН в качестве добровольного взноса на Третью фазу проекта.
***
3-5 сентября 2014 г. состоялся визит в Астану Помощника Генерального Секретаря ООН - Исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Жан-Поля Лаборда для участия в Совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках данного визита состоялись двусторонние встречи Ж-П.Лаборда с Председателем Верховного суда РК, заместителем Генерального прокурора РК, Первым заместителем Министра внутренних дел РК, руководителем Штаба Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности РК и Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. 4 сентября 2014 г. Ж-П.Лаборд принял участие в мероприятии в рамках ШОС.
В ходе встреч стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к оценочному визиту делегации под эгидой Совета Безопасности ООН в нашу страну в 2015 г., ход имплементации резолюций СБ ООН 1373 (2001) и 1624 (2005), а также практические вопросы, возникающие в процессе работы по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
В период с 16 по 20 мая 2016 г. состоялся оценочный визит Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИД КТК) Совета Безопасности ООН в г.Астану по вопросу реализации Казахстаном резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005); 2178 (2014) и 2199 (2015).
В рамках визита состоялось заседание экспертов, в ходе которого приоритетное внимание было уделено законодательству РК по борьбе с терроризмом и судебной практике; Борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма; Эффективности правоохранительных служб; Борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией терроризма.
По итогам визита делегацией ИД КТК был представлен итоговой отчет. Система мер у нас в стране охарактеризована как достаточно эффективная, позволяющая сократить масштабы террористической активности. Высоко оценен вклад Республики в разработку и продвижение международных стандартов антитеррористической безопасности. На сегодня с Директоратом выработаны и принимаются меры по реализации итоговых рекомендаций оценочного визита.
5-6 ноября 2018 г. в г. Астана состоялись профильные переговоры делегации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями (далее - Мониторинговая группа) комитетов Совета Безопасности ООН 1267 и 1988.
Делегация Мониторинговой группы положительно оценила деятельность госорганов в рамках действующих санкционных режимов. Мониторинговая группа также подчеркнула важность и значимость мероприятий, проводимых нашей страной в сфере повышения уровня авиационной безопасности. Эксперты ООН подчеркнули, что ратификация и реализация Казахстаном документов ООН по борьбе с терроризмом на объектах и суднах гражданской авиации позволяют нашей стране обеспечить авиационную безопасность согласно международным принципам и стандартам. Экспертами рекомендовано дальнейшее взаимодействие с ИКАО, а также рассмотрение данного направления в комплексе совершенствования антитеррористической безопасности в стране.
В рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период 2017-2018 гг., Казахстан председательствовал в комитетах 1267 по ИГИЛ/(ДАИШ) и «Аль-Каиде», и 1988 по Движению «Талибан».
В качестве председателя комитета по Талибану нашей страной был организован в январе этого года первый за последние 7 лет визит делегации Совета безопасности в Афганистан.
Учитывая значимость урегулирования ситуации в Афганистане для безопасности и стабильности в Центральной Азии Казахстан в период своего председательства в СБ ООН организовал министерские дебаты на тему: «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». По результатам дебатов было принято Заявление Председателя СБ ООН, которое призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии.
17 мая 2019 г. на полях Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» в Душанбе состоялась встреча Посла по особым поручениям МИД РК С.Василенко с заместителем Генерального секретаря - главой Контртеррористического управления (КТУ) ООН В.Воронковым.
В.Воронков дал высокую оценку деятельности Казахстана по решению проблемы возвращения иностранных боевиков террористов (ИБТ) и отметил большой эмоциональный эффект, произведенный видео операции «Жусан-2» на участников Конференции.
28-29 июня 2019 г. в окрестностях Нью-Йорка состоялось выездное заседание государств-членов ООН на тему «Синергия между развивающимися странами для достижения мира, свободного от терроризма, и Повестки устойчивого развития до 2030 года», организованное Постоянным представительством Казахстана при ООН и Управлением ООН по контртерроризму, в котором приняли участие более 100 представителей 50 государств и международных организаций при ООН.
Главной целью выездного заседания стало обсуждение механизмов координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Состоялся обмен опытом и конкретными предложениями о том, как устойчивое развитие может помочь в борьбе с терроризмом.
Участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм об операции «Жусан» и видео-обращение возвращенной из Сирии гражданки РК АидыСариной.
3-4 сентября 2019 г. в Минске делегация Казахстана приняла участие в Международной конференции высокого уровня на тему «Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий». На данном мероприятии состоялось выступление одной из женщин - жертв терроризма А.Сариной, эвакуированных из Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан».

***
Системное выстраивание работы МИД РК в сфере контртерроризма и налаживание выверенного диалога с международными организациями, такими как Программа развития ООН и Управление ООН по наркотикам и преступности, позволили Казахстану стать основными получателями международной донорской помощи по ряду крупных проектов, таких как проект ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма, ведущего к терроризму в Центральной Азии» и проект УНП ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждению порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях на 2018 – 2021 гг.».
В настоящее время прорабатывается вопрос по реализации в Казахстане проекта Контртеррористического управления ООН «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia): Совместное партнерство ЕС и ООН» и проекта Управления ООН понаркотиками и преступности «Предупреждение и меры реагирования в отношении вербовки и эксплуатации детей террористическими группами».

16.09.2019 00:00

Распространение религиозного экстремизма в Казахстане и пути раннего предупреждения.

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК Социологический ресурсный центр проводит комплексное социологическое исследование по подготовке национального доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводилось анкетирование населения Кокшетау, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений, замеряется уровень терпимости и межконфессионального согласия.

Само понятие религиозный экстремизм стало упоминаться в общественно-политической лексике сравнительно недавно, а в СМИ получило свое широкое распространение примерно последние 20 лет, и, по всеобщему убеждению, является одной из актуальнейших современных угроз для общества практически во всех странах в связи с большой мобильностью населения в мире, массовой миграцией и значительным изменением социальной структуры общества  даже в традиционалистских странах Европы, где, например, так называемые некоренные жители уже составляют до 10 процентов от общей численности населения в некоторых странах. В юридической практике под религиозным экстремизмом подразумевается деятельность каких-либо организаций или физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на разжигание религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, и непосредственно деятельностью по осуществлению осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам религиозной ненависти либо вражды, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии и т.п. Вместе с тем, достаточно часто любые акты терроризма или экстремистские действия связывают с религиозным экстремизмом, хотя это в корне не верно, так как природа терроризма различна и находится гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и зачастую в исторической ретроспективе может быть связана с политическими или социальными причинами, и не иметь никакого отношения к религиозной неприязни или розни. Наиболее часто этот стереотип действует в отношении исламского экстремизма. Любые экстремистские действия, совершаемые выходцами из так называемых исламских стран, автоматически причисляются к религиозному экстремизму, хотя могут иметь различные причины даже личного или бытового характера. История политического терроризма имеет более значительную многовековую историю.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года №124 утверждена «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», которая сменила первую программу «По противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы». В рамках данной программы в целях профилактики и предупреждения религиозного экстремизма и терроризма в всех регионах республики утверждаются планы и функционируют мобильные группы. Мобильные группы возглавляют руководители отделов акиматов и представители прокуратуры. В составе мобильных групп – государственные служащие, представители органов внутренних дел, образования, этнокультурных центров, СМИ, молодежных НПО и религиоведы. Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, которая предусматривает повышение религиозной грамотности среди населения разных социальных слоев путем регулярных лекториев, оповещения через различные каналы, включая места общественного пользования, базары, торговые центры, вокзалы и т. п. Жителям предлагается тематический раздаточный материал в виде буклетов, брошюр, демонстрируются художественные и документальные фильмы, разъясняется  Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы.

Э.Беспаева, специалист Социологического ресурсного центра.

 

«Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру» бағдарламасы аясында 2016 жылдың 16-18 тамызы аралығындағы ОҚО және Ақмола облысы жас көшбасшыларының Астана қаласына сапары

Главная » Жаңалықтар » «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру» бағдарламасы аясында 2016 жылдың 16-18 тамызы аралығындағы ОҚО және Ақмола облысы жас көшбасшыларының Астана қаласына сапары
05.09.2016 14:27

Ақпараттық бюлетеньді көшіріп алыңыз немесе төменде оқыңыз.

Құрметті достар,

бірінші кезеңде осы Бағдарламаға қатысушылардың атынан Қазақстанда демократия мен адам құқығы аясындағы біздің бастамаларымызға қолдау жасап отырған Германия халқына шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз, себебі бұл Бағдарлама ГФР федеративті бюджеті есебінен, демек Германияда өмір сүріп жатқан миллиондаған салық төлеушілердің қаражаты есебінен қаржыландырылып отыр. Бұл туралы білу керек және оны есте сақтау қажет. Сондай – ақ осы бағыттағы біздің іс - әрекеттерімізге қолдау көрсетіп отырған ГФР сыртқы істер Министрлігіне және ГФР елшілігіне алғыс білдіремін, себебі Қазақстанның демократиялық болашағын қазіргі кезден бастап балалар мен жастардың біліміне инвестициялар құю арқылы қалыптастыру қажет. Соңғы 24 жылда біздің мемлекеттеріміз арасында саяси және экономикалық әріптестік нығайып, саясаткерлер, іскерлік сектор және азаматтық қоғам өкілдері арасындағы нығайып келе жатқан достық байланыстарды байқап отырмыз. Осы орайда аталған Жоба біздің мемлекеттеріміз халықтары арасындағы гуманитарлық әріптестік пен достықтың тамаша үлгісі бола алады. Сонымен қатар мен Астана қ. ҚР орталық мемлекеттік органдары жетекшілері мен қызметкерлеріне де үлкен алғысымды білдіремін, себебі олардың қатысуынсыз біздің сапар орын алмас еді. Бәріне сәттілік тілеймін.

Серік Айдосов

«Әлеуметтану қорлар орталығының» атқарушы директорыерик

2016 жылдың 16–19 тамызы аралығында Германия Федеративті Республикасы елшілігінің қолдауымен Әлеуметтану қорлар орталығы «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру» атты жоба шегінде мемлекеттік органдардың қызметімен таныстыру мақсатында Оңтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары жас көшбасшы-оқушыларын Астана қ. алып барды.

Бұл сапарға екі облыстың әр түрлі өңірінен жиырма оқушы қатысты. Қатысушыларды іріктеу кезінде басымдылық ауылдық жерлердің жас көшбасшыларына, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға және әр түрлі этникалық топтардың өкілдеріне берілді.

Жобаның мақсаты Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарының жас көшбасшыларын Жоғарғы Сот, Конституциялық Кеңес, Парламент Мәжілісі сияқты орталық мемлекеттік органдардың, сондай – ақ халықаралық ұйымдар мен үдемелі инновациялық-индустриялдық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында қызмет ететін кәсіпорындардың, жастар қоғамдық ұйымдарының, Астана қ. жоғарғы оқу орындарының қызметімен таныстыру болды.

Жоғарғы Сотқа сапар шегу бағдарламасы аясында бағдарламаға қатысушылар соттың және Қазақстан сот жүйесінің күнделікті қызметімен танысып, сот отырысы залдарын көріп, ҚР ЖС судьялары: Мадияр Балкенге, Елена Максютаға, Ирина Калашниковаға және Роза Жакудинаға өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойды

Бағдарламаға қатысушыларды толғандырып жүрген өзекті мәселелер – арнайы сот өндірісі мәселесі, соттарды таңдау, сот жүйесінде сыбайлас жемқорлықпен күрес, сот өндірісіндегі құжат айналымына қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялар. Жоғарғы Сот Аппаратының жауапты қызметкерлері сот жүйесі қызметі және оның дамуының келешегі туралы бірнеше ұсынымдарды көрсетті, сондай – ақ ҚР сот корпусын кәсіби қайта даярлауға байланысты Германияның ұйымдарымен арасындағы әріптестіктің дамуы туралы айтып берді.

Жоғарғы Сотта жастар сот отырыс залдарында болды, видео-конференцбайланыс жүйесі жұмысымен, Жоғарғы Соттың интернет – қорымен және оның «Сот кабинеті» сервисімен танысты. Бұл сапар туралы ақпарат ҚР ЖС сайтына орналастырылды:  http://sud.gov.kz/rus/news/v-verhovnom-sude-pobyvali-shkolniki-akmolinskoy-i-yuzhno-kazahstanskoy-oblastey

Астана қ. ГФР елшілігінің қызметкерлері және елшінің орынбасары Д. Крамер «Дель-Папа» мейрамханасында Бағдарламаға қатысушыларды құрметіне арнап түскі ас ұйымдастырып, оларды жылы қарсы алды. Олар бейресми жағдайда Бағдарламаға қатысушылармен араласып, әңгімелесуге мүмкіндік алды.

Сол күні Бағдарламаға қатысушылар еліміздің негізгі заң шығарушы органы, соның ішінде ҚР Парламентінің төменгі палатасы – Мәжілістің қызметімен танысуға мүмкіндік алды. Заң шығару комитеті қызметкерлері заң шығарудың әр бір кезеңі туралы, Парламент қабырғасында заң жобаларының қарастырылуы туралы толық мәлімет берді, сонымен қатар жобаға қатысушылар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарды қойып, оларға жауап алды.

Сондай–ақ Бағдарламаға қатысушылар ҚР Парламенті палаталарының бірлесіп отырыс өткізетін және Мәжіліс отырысының жұмыс залдарында болып, депутаттардың жұмыс орындарында отырып көруге бірегей мүмкіндік алды. Парламент палаталарының бірлесіп отырыс өткізетін залы 400 орынды құраса, Мәжіліс отырысының жұмыс залы 150 орынды құрайды.

Оқушыларды қызықтырған сұрақтар – депутаттарды техникалық және материалдық қамсыздандырылуы, жалақы, депутаттардың өкілеттілігі және құқықтары, депутаттар тарапынан заң шығару бастамашылығы, өзекті қоғамдық мәселелер бойынша депутаттар тарапынан референдум өткізуге бастамашылық жасау, жер қатынастары мәселелері, педофилиямен, балаларға зорлық жасаумен күресу, жастармен жұмыс жасау мәселелері болды.

2016 жылдың 18 тамызында Бағдарламаға қатысушылар Конституциялық Кеңестің төрағасы И.И.Роговпен кездесті. ҚР КК төрағасы осы мемлекеттік институттың қалыптасуы, оның міндеттері мен болашақта дамуы туралы айтып берді және оқушылардың көптеген сұрақтарына жауап берді. Сондай – ақ ол Конституциялық Кеңес тарихында, осы институт қабырғасында бірінші рет оқушылармен кездесіп отырғанын айтып, өзінің жас көшбасшылармен кездесуіне қуанышты екенін білдірді. Сонымен қатар бұл кездесуде жобаға қатысушылар Конституциялық Кеңестің мүшесі У. Шапақпен және ҚР КК аппараты өкілдерімен кездесті. Қатысушылар еліміздің саяси өміріне әйелдердің қатысуы мәселесі және т.б. мәселелер бойынша сұрақтар қойды. Ақпарат ҚР КК сайтына орналастырылды: http://ksrk.gov.kz/rus/index.php

Астана қ. ГФР елшілігінде Бағдарламаға қатысушыларды елшінің орынбасары Д. Крамер, елшіліктің екінші хатшысы К.Гронсфельд және саяси бөлімнің қызметкері А.Рысмагамбетова қабылдады. Олар ГФР дипломатиялық өкілдігінің Қазақстандағы қызметінің бағыттары туралы, Елшіліктің жүзеге асырып отырған бағдарламалары туралы айтып, оқушылардың сұрақтарына жауап берді.

«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС 2010 жылдық 27 қазанында «Қазақстан инжиниринг ҰК» мен EUROCOPTER (Франция/Германия) арасындағы келісімі негізінде Қазақстан Республикасында тікұшақтарды құрастыру мақсатында құрылды. Бұл кәсіпорын ҚР мен ГФР арасындағы экономикалық байланыстың үлгісі бола алады, себебі AIRBUS HELICOPTERS тікұшық құрастыру өндірісі Германияда орналасқан және ЖШС барлық қызметкерлері сонда оқып, тағлымнамадан өтіп отырады.

Сондай – ақ бұл өндіріс ошағы үдемелі инновациялық-индустриялдық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында қызмет ететін кәсіпорын болып табылады. Бағдарламаға қатысушылар кәсіпорынның өндіріс алаңымен, тікұшақтардың үлгілерімен, оқу кластарымен танысты.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы болып табылады. Оның алға қойған міндеті – Қазақстанның халықаралық деңгейдегі тұңғыш зерттеу университеті болу. Университетте оқу процесі халықаралық білім беру стандарттары негізінде құрылған, және білім беру тек қана ағылшын тілінде жүргізіледі. Университет қызметкерлерінің арқасында Бағдарламаға қатысушылар оқуға қабылдану тәртібімен, Университет бағдарламаларымен және мамандықтарымен танысып, ғимараттың кітапхана, оқу корпустары, студенттік кампус және спорттық зал сияқты жерлерінде болды.

Ең еркін және қызықты да кездесу Қазақстан жастары Конгресінің кеңсесінде болды. Конгресс қоғамдық ұйым болғандықтан республиканың барлық өңірлерінен жастардың бірнеше үлкен қоғамдық ұйымдарын біріктіреді. Қазақстан жастары Конгресі 2002 жылы мемлекеттің жастар саясатын жүзеге асыру және мемлекеттік институттар мен жастардың үкіметтік емес ұйымдары арасында әріптестікті қалыптастыру мақсатында құрылды. Бұл заңды тұлғалардың ассоциация нысанындағы бірлестігі. Қазіргі кезде Конгресс республикадағы 140 астам жастар ұйымының қызметін үйлестіріп отыр.

БҰҰ ЮНИСЕФ балалар қорында болған кездесуде бұл ұйымның Қазақстандағы өкілі Ю.В. Оскамитный қатысушыларға ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы қызметінің үш бағыты туралы айтып берді: әлеуметтік саясат және білімге басшылық ету, балалар мен әйелдердің, сондай – ақ маргиналдық және әлсіз топтардың жағдайы, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы және дамуы, балалықты

Сонымен қатар ол Қазақстанда балаларды қорғау аясында әлі де көмекті талап ететін отбасыларды дер кезінде анықтап, оларға көмек көрсетіп, ортаға бейімдеп және оңалтуға байланысты мәселелер шешімін таппай тұрғанын айтып өтті. Ұйым қызметкерлері қатысушылардың балаларға қатысты зорлық мәселесіне мониторинг жүргізу, балалар мен жастардың құқықтарын қорғау, халықаралық ұйымдарға жұмысқа орналасу мәселелеріне қатысты қойған сұрақтарына жауап берді.

Оңтүстік Қазақстан және Ақмола облысы қатысушыларының арасындағы дебат жарысы.

Астанаға сапар бағдарламасы 18 тамыз күні «Рамада Плаза» қонақ үйінде Оңтүстік Қазақстан және Ақмола облысы қатысушыларының арасындағы (оларға Астана қ. оқушылары да қосылды) дебат жарысымен аяқталды. Талқылауға төмендегі тақырыптар ұсынылды: кәмелетке толмағандар арасындағы ерте некелер, өлім жазасын қолдануға тыйым салу, сайлау құқығы және т.б. Астана қ. бұл сапар бағдарламаға қатысушылардың басым көпшілігіне бірінші болып табылады, сондықтан да оларға елорданың көрнекіліктерін көріп, өздерінің достарына, туған – туыстарына архитектуралық және мәдени объектілер – ҚР бірінші Президенті музейі, Тәуелсіздік алаңы, Астана – Опера театры, Хан Шатыр, Думан ойын-сауық орталығы, Хазрет Сұлтан мешіті туралы айтып беру үшін осы жерлерге барды. Астана қаласының алаңдары мен көшелеріндегі естен кетпес серуендер, Есіл өзеніндегі теплоходпен экскурсия есте көпке дейін қаларлықтай болды.

Мамырбек Айдана Бақытжанқызы, Бәйдібек ауданы Жиенқұм ауылының Жиенқұм жалпы орта мектебінің 10 сынып оқушысы:

Мен Астана қаласына жасаған сапарымда еліміздің Жоғарғы Сотының, Мәжілістің, Конституциялық Кеңестің, Қазақстан жастар конгресінің қызметімен таныстым. Сонымен қатар тікұшақ құрастырумен айналысатын «Еврокоптер Қазақстан Инжиниринг» ЖШС жұмысына шолу жасадым. Сапар барысында біз ЮНИСЕФ балалар қорында және Назарбаев университетінде де болып қайттық. Дәл осы сапарда мен мемлекеттік органдардың қызметі жайлы үлкен мағлұмат алып, олардың жаңа жобаларымен, жаңалықтарымен таныстым. Мысалы, Жоғарғы Соттың ғаламтор желісіндегі парақшасы біздің азаматтарымызға үлкен көмек көрсететіндігін байқадым. ЮНИСЕФ балалар қорының және Назарбаев университетінің алдағы жоспарлары бізге және болашақ ұрпақтарымызға жарқын болашақтың есігі секілді болып көрінді. Бұл сапар тек маған ғана емес менің достарыма да керемет көңіл күй мен үлкен әсер сыйлағаны анық. Мен мемлекеттік органдардың жоғары дәрежедегі жұмыс күшін көре білдім. Олардың жетістік жолы біз секілді ізбасарлары үшін керемет мысал болатындығын да анғардым. Осы сапар үшін Әлеуметтану қорлар орталығы мен Астанадағы ГФР Елшілігіне шексіз алғысымды білдіремін. Сіздерге үлкен рахмет!

Махан Олжас Жолдасұлы, Сайрам ауданы Ш. Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің 10 «Б» сынып оқушысы:

Біз Астанаға барған күннен бастап ҚР заң шығарушы, атқарушы және заңдардың орындалуына бақылауды жүзеге асыратын органдармен таныстық. Ең бірінші аяқ басқан жеріміз Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты болды. Ол жерде Жоғарғы Сот судьяларымен кездесіп, олармен сөйлесуге мүмкіндік алдық , осы органның қалай жұмыс жасайтынын білдік. Одан кейін бізді Парламент Мәжілісіне апарды. Ол жерде депутаттардың қалай жұмыс жасайтынын көріп, күнделікті тіршілігімен таныстық. Сосын менін білгім келіп жүрген мемлекеттік орган Конституциялық Кеңеске де бардық . Тағы да айта кететін жайт, біз Германия елшідігіне барып, олардың не қызмет жасап жатқанын көріп, ол жерденде біраз асер алып қайттық. Сондай – ақ Қазақстанда жалғыз тікұшақ шығаратын «Еурокоптер Қазақстан инженирингті» көруге мүмкіндік туды. Ол жерде тікұшақтардың қалай жасалатынын көріп, тікұшақтар туралы біраз мәлімет алдық. Ал сондан кейін қазіргі таңда әр мектеп оқушысының арманы болып табылатын Назарбаев Университетіне барып, шабыттанып сол жерге оқуға түсу керек деген мақсатты алдымызға қойып қайттық. Шынымды айтсам бұл сапарда мен өз өміріме қажетті көптеген мәлімет алдым және оны өмірде қолдана аламын деген сенімдемін. Сонымен қатар мен бұл сапардан шабыт алып, өз қалама басқа адам болып оралдым. Осы орайда сапарды ұйымдастырған Әлеуметтану қорлар орталығына және ГФР елшілігіне көп көп алғыс айтамын!!!


БоранбайРамазан Алайдарұлы, Шымкент қаласының № 79 жалпы орта мектебінің 11 сынып оқушысы:

Мен бұл жобада Қазақстан Республикасының жоғарғы мемлекеттік органдары, яғни: Жоғарғы сот, Конституциялық кеңес, Парламент Маслихаты қызметімен таныстым. Сонымен қатар Қазақстан, Германия және Франция бірлесеп отырып құрған және қызметін үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шегінде жүзеге асыратын кәсіпорын «Еврокоптер Казахстан инжинирингтің» қызметімен таныстым. Мен үшін бұл жоба көптеген жаңалықтарға толы болды. Астана қаласының кереметтей, қайталанбас ғимараттарын көріп, олардың тарихын білдім. Мен бұл сапардан түсінгенім, қандайда бір жетістікке жеткің келсе оқы-оқы және оқы. Бізге қазіргі таңда барлық жағдайлар жасалған, сондықтанда біз тек қана дұрыс білім алып, мемлекетімізді көркейтуге ат салысуымыз қажет. Сапардан алған әсерімді сөзбен айтып жеткізу қиын. Осы жобаны ұйымдастырушыларға үлкен рақмет. Осындай іс-шаралар жиі өткізіліп тұрса екен деген тілегім бар.