Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Азаматтану, құқық негіздері және демократияға оқытудың заманауи педагогикалық әдістері мен тәсілдері» атты семинар туралы қысқаша мәлімет.

Главная » Жаңалықтар » Азаматтану, құқық негіздері және демократияға оқытудың заманауи педагогикалық әдістері мен тәсілдері» атты семинар туралы қысқаша мәлімет.
01.07.2016 00:00

2016 жылы  1 шілде күні Шымкент қаласында «ОҚО жастарын  демократия негіздеріне оқыту»  атты жоба аясында Әлеуметтік  қорлар орталығының  ұйымдастырумен  және  Астанадағы Германия Федеративті  Республикасы  Елшілігі  және  Оңтүстік Қазақстан  білім  басқармасы  қолдауымен    жаңа педагогикалық технологияларды сабақ үрдісінде қолдану нәтижесінде оқушылардың  азаматтану, құқық негіздері және демократияға  оқыту бойынша білім сапасын арттыру, мұғалімдердің шығармашылық және кәсіптік шеберлігін қалыптастыру  мақсатында, жаңа технологиямен жұмыс жасау үшін  мұғалімдерге арналған   «Азаматтану, құқық негіздері және  демократияға оқытудың заманауи педагогикалық әдістері мен тәсілдері» атты  ОҚО облыс көлемінде және  Шымкент қаласы  бойынша   жалпы білім беретін  орта мектептерінің  оқытушыларына арналған   треннинг  болып өтті.

Бұл тренингтің басты мақсаты -   жалпы білім беретін мектеп оқушыларына   құқық негіздері мен демократияға оқытуда жаңа технологиялардың тың  да тиімді тәсілдері арқылы меңгерту,  көрнекілік құралдарды  қолдану аясы сонымен қатар  сыни тұрғыдан ойлау  сияқты озық үлгілерді үйрену және   тәжірибе алмасу болды. Тренинг  жасақталып,  бекітілген  іс-шара жоспары   арқылы   тәжірибелі  тренерлер  Л.Қыдырова  және  Г.Сыздыкова   өткізді. Тренингке  ОҚО  Түлкібас, Сарыағаш,  Түркістан қаласы,  Арыс аудандарының   және  Шымкент қаласы мектептерінің  20 мұғалімі  қатысты.

Бұл тренингтің  ерекшелігі      шалғай  ауылдарда орналасқан   жалпы орта білім беретін  мектептердің  және  өзге ұлт өкілдерінде атап айтқанда  өзбек  және тәжік  тілінде  сабақ беретін    мұғалімдерді оқыту да болды.  Бір  қуанарлық жағдай  осы тренингке   екі мектеп директоры  қатысты. 

Треннинг барысында  олар  балаларды қоршаған ортада, айналада болып жатқан жағымды-жағымсыз құбылыстарды сезіне, түсіне ойланып, толғана әсерлене білуге үйретіп,  оларды нақты өмірге қажетті дағдыларын  меңгерту    үшін   дебат,  case study,  сыни тұрғыдан  ойлау  бойынша кіші топтарда   жұмыс  сияқты озық   технологияларға үйренді. Оқытушыларға  оқушыларды  азаматтануға,  демократияға оқыту  бойынша   әдістемелік шағын   таратпалар таратылды.  Треннинг соңында Мендибаева Тамара Бектемировна өз ойын    қорытындылай келе: -    «жай ғана сабақ құнарсыз тағам секілді адам бойына жұқпайды, қызықты сабақтар  мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қол таңбасы, әдістемелік ізденісі, қолданған әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп, шәкірт жүрегінен орын алады демекші, әр сабағымызды түрлендіріп өтсек қызықты әрі тиімді болмақ деп аяқтады. Тренинг  өте қызықты және әсерлі түрде өтіп, соңында  қатысушыларға  сертификаттар тапсырылды.