Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Азаматтану оқытудағы өзекті мәселелер және оның шешу жолдары

Главная » Жаңалықтар » Азаматтану оқытудағы өзекті мәселелер және оның шешу жолдары
01.07.2016 00:00

«Азаматтану, құқық негіздері және  демократияға оқытудың заманауи педагогикалық әдістері мен тәсілдері» атты  ОҚО облыс көлемінде және  Шымкент қаласы  бойынша   жалпы білім беретін  орта мектептерінің  оқытушыларына арналған   треннингтің  жоспарының  «құқық негіздері және азаматтану пәндеріне шолу, оның  пайда болу тарихы, қазіргі жағдайы қажеттілігі» атты бөлімін  өткізу барысында  құқық негіздері және азаматтану  пәндеріне  арналған   оқулықтардың    мектеп қабырғаларында  оқыту  бойынша     қазіргі кезде   өзекті проблемалар   бар екендігі    анықталды.  Атап айтқанда  мұғалімдердің  айтуынша  10 және 11 сыныпта   оқытылатын   Адам Қоғам Құқық  атты оқулықтың    ауыр   және қиын  сонымен қатар  түсініксіз  тілде  жазылып,    мұғалімге де  пайдалануға   мүмкіншілігі   аз   екендіктері айтылды.

10 және  11 сыныптарда оқытылатын  Адам Қоғам Құқық  пәні оқулығы  жаратылыстану математика  және гуманитарлық бағытта  болып бөлінгенімен, яғни әр түрлі бағытта  оқытылатын   адам  қоғам құқық  оқулығының   мағынасы  және мазмұны   бірдей  болып    жазылған.

Түркістан қаласының жалпы орта білім беретін Ата түрік №17 атындағы  мектептің  директоры   Мендибаева  Тамара Бектемировнаның   айтуынша,  1994 жылдары   8 сыныптан  бастап   Құқық білім негіздері  атты   оқулығы   арқылы   балаларды құқық тануға  оқытылатын. Алайда 2004 жылдан бастап,   бізге де  және  оқушыларға да  түсініксіз  оқулықтар  пайда болды.  Оның ойынша  балаға  құқықты   1 сыныптан бастап  оқыту қажет, себебі  бала  мектеп  қабырғасына кіргеннен бастап,  өз құқықтарын  білуге тиіс.

Сонымен қатар,   мұғалімдер    осы пәннің  оқытылуына   академиялық  1 сағаттың ғана берілетіндігі  оның  бұл оқу курсына  мүлдем аз  болатындығына  да  тоқталып өтті. Қазіргі кезде  тағы да  бір өзекті мәселе   ол   құқық  қоғам құқық   пәнін оқытудағы  мамандардың тапшылығы. Қазақстан Республикасының  педагогика ғылымына оқытатын  жоғарғы  оқу орындарында   осы пәнді оқытатын  қажетті мамандарға арналған  арнайы  бөлімдер мен факультеттер мүлде жоқ.  Соңғы кезде білім саласындағы жаңашылдықтарға қатысты қоғамда қызу талқылаулар  жүріп жатқаны белгілі.  Жоғарыда  аталған  проблема  да    солардың қатарынан  орын алуы тиіс.  Азаматтық қоғам   құру үшін    қазіргі  таңда   біздің мемлекетке құқықтық санасы мен мәдениеті  жоғары   жастар    қажет.  Яғни  қазіргі кезде  қоғамға  жас ерекшелігіне қарай  оқытылатын   құқықтық білім берудің  ҚСРО  мемлекттері және  шет ел мемлекеттерінің тәжірибесін ескере отырып жазылған  ғылыми сараптамадан өткен    оқулықтарды дайындап жазу қажеттілігі  туып отыр. Осы жақсы бастаманы   мемлекеттің құзырлы органдарына  жеткізіп,   жастарды  құқық негіздері мен демократияға  оқытудағы  жаңа қадам   өте  дұрыс  екендігін  дәлелдеу   уақыттың  еншісінде.