Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Қазақстандағы діни экстремизмнің таралуы және оның алдын алудың жолдары.

Главная » Жаңалықтар » Қазақстандағы діни экстремизмнің таралуы және оның алдын алудың жолдары.
13.09.2019 00:00

Қазақстандағы діни экстремизмнің таралуы және  оның алдын алудың жолдары.

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі  Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізуде.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Осы зерттеулердің шеңберінде Көкшетау қаласында жергілікті халық арасында және дінтанушылармен   сонымен қатар  сараптамашылармен,  мемлекеттің және құқық қорғау органдарының өкілдерімен де дін ауқымы ахуәлін сараптау, діндарлықтың деңгейін анықтау, халықтың конфессионалдық  бағытын және әртүрлі конфессия өкілдерінің діни ағымдар өкілдерінің қарым қатынасы бойынша конфессияаралық келісім мен төзімділік деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар  жүргізілді. 

Қоғамдық-саяси лексикада діни экстремизм түсінігі жақын арада ғана еніп айтыла бастады да ал БАҚ арқылы бұл түсінік соңғы 20 жыл ішінде  кеңінен таралып кетті,  көпшіліктің сенімі бойынша  ол барлық елдерде өте актуальды және заманауи қауіптердің бірі болып саналып отыр, тіпті  жалпы халықтың 10 пайызы тұрғылықты емес халықтың,  дәстүрлілік Еуропаның өзінде де бұл қауіп бар.

Заң тәжірибесінде - діни экстремизм дегеніміз ол  кейбір ұйымдардың және жеке тұлғалардың аса жоспарланып дайындалған,  зорлық-зомбылық пен немесе  зорлықпен діни араздастыққты өршітуге шақыру, діни өшпенділіктің жетегінде  жаппай бейберекеттікке, бұзақылықтарға, вандализм актілеріне өздерінің басқа діндерден басымшылдығын  баса көрсету арқылы немесе азаматтардың дінге деген қөзқарастары бойынша олардың шектеуліліктері бойынша да кемсіту арқылы  болатын әрекеттер. Сонымен қатар, өте көп ретте де, терроризм актілері мен экстремистік іс-қимылдарды  діни экстремизммен байланыстырады, алайда бұл түбінен қате, себебі терроризм табиғаты әрқалай, сан алуан, және  бір қарағаннан да түбі оның тереңде жатыр, және ол көбінше тарихи ретроспективте ол саяси немесе әлеуметтік  себептерімен байланыста  болып,  ешқандай да бір діни жеккөрушілікте немесе алауыздық көрінісінде емесболуы мүмкін. Бұл стереотип өте  жиі түрде ислам экстремизінде кездеседі. Ислам елінен шыққандар деп аталғандар,   кез келген экстремистік әрекеттерімен  автоматты түрде олардың  әртүрлі  жеке немесе тұрмыстық  себептері болып жатса да діни экстремист қатарына жазылып кетіп жатады. Саяси терроризмнің тарихы  өте айрықша және  көп ғасырлық  өзіндік тарихы бар.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 15 наурыз 2018жылғы №124 «2018-2020 жылдарға арналған «Діни экстремизм мен терроризмге қарсы туралы мемлекеттік бағдарламасы» қазіргі кезде  «2013-2017 жылдарға арналған Діни экстремизм мен терроризмге қарсы туралы мемлектті бағдарламасы ауыстырып отыр. Осы бағдарламаның шеңберінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу және оның  профилактикасы туралы жоспарлар барлық облыс аудандарында жасалынып, бекітіліп   оларды іске асыру үшін мобильді топтар құрылған. Осы мобильді топтарды  әкімдіктің бөлімдері  және прокуратура өкілдері басқарады.  Осы мобильдік топтардың қатарына мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдарының өкілдері, білім саласының, этномәдениет орталықтары, БАҚ, Жастар ҮЕҰ, және дін танушылар кіреді.  Осы тұста айрықша   діни экстремизм мен терроризмнің   профилактикасына аса көңіл бөлініп,   әр түрлі  әлеуметтік топтарға  көптеген лекциялардың оқылуы, телевизиялық каналдардан тарылуы, базарлар, сату орталықтары, вокзалдар т.б., осының бәрі халықтың  діни сауатын ашуға көптеп көмегін тигізіп отыр.  Тұрғындарға  тематикалық  таратпа материалдар, буклеттер, брошюралар,  көркем және документальдық фильмдердің көрсетіледі,  ҚР 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттің  діни сферадағы саясатын кеңінен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отыр.

Э.Беспаева,  Әлеуметтану  қорлар орталығының маманы