Новости

25.06.2021 15:01

Требуются интервьюеры для социальных опросов. Работа в качестве дополнительного заработка. Возможна удаленная работа при опросах по телефону.

Необходимо хорошее владение одним из языков - казахским или русским. Не обязательно владение двумя языками.

Базовые навыки работы на компьютере, планшете.

Прежний опыт работы в опросах приветствуется, но не является решающим.

Оплата сдельная.

График работы свободный. 

Резюме направлять по эл. адресу: serik100@rambler.ru

Справки по тел.: 776 351 7698

Интервьюерлер әлеуметтік сауалнамалар үшін қажет. Қосымша табыс ретінде жұмыс. Телефон арқылы сауалнама жүргізу кезінде қашықтан жұмыс істеуге болады. қазақ немесе орыс тілдерін жақсы білу қажет. Екі тілді білу міндет емес.

Компьютерде, планшетте жұмыс жасаудың қарапайым дағдылары.

15.11.2019 00:00

Қазіргі кезде Әлеуметтану қорлар орталығы мекемесі Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің гранты және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ бірлесе отырып «Қазақстан Республикасындағы діни мәселелелерінің қазіргі жағдайын шолу бойынша баяндама» атты кешенді әлеуметтік зерттеулер жүргізді.
Осы зерттеулер шеңберінде, Қазақстан Республиксындағы діни жағдайларға сараптама беру, діннің деңгейін анықтау сонымен қатар халықтың діни конфессионалдық бағыты және әртүрлі діни өкілдері мен діни ағымдарының қарым қатынастарының қазіргі халі, төзімділік деңгейі мен діниаралық келісім бойынша проблемалық аспектілерді анықтау және оның шешу жолдары қарастырылады деп күтілуде. Зерттеулер ҚР Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент және Түркістан облысын қамтып, елдегі діни мәселелердің алдағы жылдарға болжамы туралы ұсыныстар дайындалды. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша Әлеметтану қорлар орталығы 2018жылдың 15 қарашасында Шымкент қаласының, Түркістан облысының қоғамдастығына атап айтқанда, діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдармен қызығушылық білдірген мемлекеттік органдарға презентация ұйымдастырды. Бұл шолу бойынша діни қызметтің және діни бірлестіктердің олардың мемлекет пен әртүрлі Республика көлеміндегі әлеуметтік институттармен әрекеттестігінің негізігі бағыттарын баяндалды. Зерттеулердің шеңберінде XIX-XXғасырдағы діни конфессиялардың даму тарихына қысқаша үзінді беріліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына дейінгі, Кеңес одағындағы діни ұйымдардың жағдайына тоқталып, ары қарай, ҚР діни бостандық бойынша халықаралық міндеттемелеріне де қысқаша түсініктер және діни саладағы ұлттық заңнаманың трансформациялануы, елдің әлеуметтік демографиялық категорияларының діни деңгейіне сараптама әр түрлі аймақтар бойынша берілді сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі аймақатардағы дін тақырыбына атап айтқанда, діни экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша жарияланған мақалаларға да көңіл бөлінді. Бұл маңызды баяндама Әлеуметтану қорлар орталығының сайтында толық мәтіні және баспа түрінде де жарияланады. Қызығушылық білдірген сараптамашылар және ұйымдар осы баяндаманың толық мәтінін Әлеуметтану қорлар орталығынан алуларыңызға болады.

15.11.2019 00:00

На основании совместного сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и гранта Министерства информации и общественного развития РК «Социологический ресурсный центр» провел комплексное социологическое исследование по подготовке доклада: «Обзорный доклад о состоянии религиозной сферы в РК». В рамках исследования проводились анкетирование населения Алматы, Астаны, Кокшетау, Шымкента и Туркестана, опрос экспертов, теологов и представителей государственных и правоохранительных органов с целью анализа религиозной ситуации, определения уровня религиозности и конфессиональной ориентации населения, отношений между представителями различных конфессий и религиозных течений. По итогам исследования 15 ноября т.г. СРЦ провел презентацию итогов исследования в г.Шымкенте для представителей общественности, сотрудников заинтересованных государственных органов, религиозных объединений, НПО г.Шымкента и Туркестанской области.

 Обзорный доклад освещает основные направления религиозной деятельности в республике, в том числе деятельность представленных религиозных конфессий и религиозных объединений, а также их взаимодействие с различными социальными институтами и государством. В рамках проведенного исследования предлагается краткий очерк развития религиозных конфессий на рубеже XIX-XXвв., положение религиозных организаций в советский период до обретения независимости РК, дается краткое изложение международных обязательств республики на религиозную свободу, трансформации национального законодательства в религиозной сфере, анализируются уровни религиозности различных социально демографических категорий населения в выборочных регионах, освещение религиозной тематики в печатных средствах массовой информации в различных регионах, вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Полностью Доклад будет опубликован на сайте СРЦ и выпущен в печатном виде. Заинтересованные эксперты и организации имеют возможность обратиться за полной версией Доклада в СРЦ.

Әлеуметтану қорлар орталығы ОҚО Арыс ауданында «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру» атты семинар өткізді

Главная » Жаңалықтар » Әлеуметтану қорлар орталығы ОҚО Арыс ауданында «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру» атты семинар өткізді
19.10.2016 00:00
Әлеуметтану қорлар орталығы ОҚО Арыс ауданында «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру»атты семинар өткізді
2016 жылдың 18 қазанындаӘлеуметтану қорлар орталығы Германия Федеративті Республикасы елшілігінің және ОҚО білім басқармасының қолдауымен «Қазақстан жастарын демократияға оқытуды жетілдіру»атты семинар өткізді. Семинар ОҚО Арыс қаласының орталық кітапханасының ғимаратында өтті.Семинарға Арыс ауданының үш орта мектібінен, атап айтқанда, Б.Кенжебаев атындағы мектеп, Б.Онтаев атындағы мектеп, Жиделі жалпы орта мектебі, жиырма бес оқушы қатысты. Семинардың мақсаты Қазақстан жастары арасында демократияны насихаттау, оларды көшбасшылықа баулу және құқықтық білім беру болып табылады.Семинар барысында жаттықтырушылар демократия негіздерін түсіндіріп, қатысушыларға «Конституция негіздері», «Толеранттық», «Қақтығыс және оны шешу жолдары. Медиация», «Мультикультурализм» тақырыптарында сабақ өтті. Сонымен қатар қатысушылар семинар аясында таңдаған тақырыптарға презентациялар, коллаждар жасап, оларды көпшілікке ұсынып таныстырды, және ситуациялық жағдайларды шешу үшін нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс жасады. Семинар соңында қатысушылар семинардан алған әсерлерімен бөлісіп, біздің бірнеше төменде келтірілген сұрақтарымызға жауап берді.- Семинарға қатысудағы мақсатыңыз қандай?- Семинар барысында не білдіңіз?- Семинардан қандай әсер алдыңыз?
Тұрғанбаев Айдос, ОҚО, Арыс ауданының Б.Кенжебаев атындағы мектептің 11 сынып оқушысы: Семинарға қатысудағы мақсатым, құқық туралы білімімді жетілдіріп, демократияға байланысты көптеген сұрақтарға жауап табу.Семинар барысында көптеген мәліметтерді білдім, соның ішінде ҚР мемлекеттік құрылымы, толеранттық, мультикультурализм және т.б.Семинардан өте жақсы әсер алдым, себебі ол өте жоғарғы деңгейде өтті. Әлеуметтану қорлар орталығына алғысым шексіз.
Қуаныш Нұрсая, ОҚО, Арыс ауданының Жиделі орта мектебінің 11 сынып оқушысы: Семинарға өз білімімді әрі қарай дамытып, жаңа технологияларды меңгеру мақсатында қатыстым.Семинарда маған ұнағаны бізді көпшілік алдында өз пікірімізді еркін айтуға үйреткені, сонымен қатар семинар барысында мен жасөспірімдердің қоғамдағы құқықтарымен таныстым. Семинардан білгенім және түйсігіме түйгендерім көп болды. Семинардан алған әсерім ұмтылар емес. Мен көп достар таптым. Маған өте ұнады, әсіресе оқушыларға деген құрмет пен ықылас ерекше болды. Осында семинарлар жиі өткізіп тұрса екен деймін.Бөрібай Аийда, ОҚО, Арыс ауданының Б.Онтаев атындағы мектептің оқушысы:Семинарға азаматтардың құқықтарын және оларды қоғаудың тәсілдерін білу мақсатында қатыстым, себебі болашақта адвокат болуды армандаймын.Семинар барысында толеранттық, мультикультурализ (мәдениеттер алуандығы), медиация сияқты жаңа терминдермен таныстым, сондай – ақ ҚР мемлекеттік құрлымын және азаматтардың құқықтарын білдім. Семинардан болашақта пайдасын тигізетін көптеген ақпарат алдым. Ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін!